top of page
Walking in Autumn

Holistische coaching
partners & relaties

logo-Rob-Derksen-holistisch-therapeut-coach.png

Ik werk vanuit een holistische, spirituele benadering. Dat betekent dat ik bij deze vorm van relatietherapie naar alle facetten van jullie beide kijk: het fysieke aspect, alsook het emotionele, mentale en spirituele aspect. Waarom zijn jullie bij elkaar? Wat hebben jullie zelf aan te pakken? Welke thema's vanuit de ouderlijn spelen mee? Wat zijn de schaduwkanten die actief zijn?

logo-Rob-Derksen-holistisch-therapeut-coach.png

Meer verbinding vanuit het hart

Het belangrijkste voor mij is dat jullie weer vanuit jullie hart met elkaar omgaan en dat de liefdevolle energie weer rijkelijk gaat stromen. Ook dat er (weer) begrip gaat komen voor elkaar, dat jullie elkaar écht gaan horen en respecteren en dat jullie elkaars kwaliteiten weer kunnen zien. Dat conflicten voorkomen en opgelost worden, waardoor de sfeer binnen jullie woonsituatie en gezin zal verbeteren.

 

Wat kan ik jullie bieden?

  • Het inzichtelijk maken van de onderlinge dynamiek waar mogelijke conflicten door zijn ontstaan en hoe deze aan te pakken of te voorkomen zijn.

  • Het helder maken welke schaduwkanten er spelen tussen jullie, waardoor de verbinding er mogelijk niet meer is die jullie zouden willen en waardoor er conflicten ontstaan in omgang en communicatie. Ik geef jullie de tools in handen om met deze schaduwkanten aan de slag te gaan.

  • Ik geef jullie mijn visie op de te nemen stappen ter verbetering van de omgang en wat er op gedragsniveau verandert zou kunnen (moeten) worden. Daar waar nodig kan ik jullie coachen bij deze veranderingsprocessen.

  • Ik maak helder waar jullie talenten liggen en welke er (nog) niet aan de oppervlakte komen.

  • Ik geef inzicht in de boodschap die er achter conflicten ligt en hoe deze aan te pakken en te integreren zijn.

  • Ik maak helder waar de behoeftes liggen van jullie en wat de oorzaak is van het mogelijk uit verbinding zijn.

  • Ik maak helder welke aspecten van jullie relatie om aandacht vragen.

  • Ik breng jullie zoveel mogelijk in contact met jullie gevoel, zodat er minder vanuit het hoofd gecommuniceerd zal worden en er meer begrip voor elkaars emoties en gevoelens zal komen.
     

Het uitgangspunt

Ik ga er vanuit dat de thema's en onverwerkte emoties bij jullie ouders ook bij jullie spelen. Wij krijgen de partners op ons pad die onze eigen blokkades aan de oppervlakte brengen. Alles wat jullie in jezelf niet hebben verwerkt wat met jullie jeugd en ervaringen met je ouders te maken hebben, spelen mee in de relatie (en dus in de mogelijke conflicten) tussen jullie. Als ik met jullie als koppel werk, zal ik deze blokkades en schaduwkanten aan het licht brengen. Je zou kunnen zeggen dat ik jullie naar jezelf laat kijken en met jezelf in verbinding laat komen. Pas dan kunnen thema's opgelost worden.

Ik werk veel met schaduwkanten, aangezien deze blinde vlekken de blokkades en conflicten in stand houden. Eenieder zal zichzelf moeten afvragen: waarom komt dit op mijn pad, wat is mijn aandeel, wat is er in mij te helen? Alsook: in hoeverre zijn de thema's tussen ons als partners vergelijkbaar met wat er speelde tussen onze ouders? Het is vaak verbazingwekkend om te constateren dat partners een vergelijkbare onderlinge dynamiek hebben als die er was tussen de ouders.

Soms kunnen de sessies confronterend zijn, maar weet dat ik in volledige verbinding blijf staan met jullie hart en ziel. Ik maak duidelijk onderscheid tussen wie iemand IS en wat iemand DOET.

bottom of page