top of page
FAQ-Rob-Derksen-Holistisch-therapeut-en-coach.jpg

Veel gestelde vragen

Hieronder geef ik antwoord op vragen die ik met regelmaat krijg. Ik hoop dat ze de duidelijkheid geven die je zoekt. Mocht je een vraag missen, voel je vrij dat te laten weten. Dan kan ik hem erbij zetten.

 • Wat betekent holistisch?
  Holistisch betekent naar de mens kijken in haar of zijn geheel. Naast een fysiek lichaam heeft een mens een emotionele, mentale en spirituele kant. Deze 4 ‘lichamen’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben invloed op elkaar. Hoe meer deze lichamen in balans zijn, gezond zijn, hoe vitaler en krachtiger een mens zal zijn. Een holistische benadering van een persoon, houdt rekening met al deze facetten.
 • Is het holistische of alternatieve therapie en coaching?
  In de volksmond heet een holistische behandeling meestal een alternatieve behandeling. Alternatief staat dan voor een alternatief voor de reguliere benadering en geneeswijze. Alsof de reguliere geneeswijze/benadering de meest belangrijke is. Een holistische/alternatieve benadering is een op zichzelf staande wijze van behandeling. Iets dat naast de reguliere behandeling staat en er geen alternatief van is.
 • Wat is het verschil tussen coaching en therapie?
  Bij coaching is de focus gericht op veranderingsprocessen in gedrag, gewoontes, zelfbeeld en zelfvertrouwen en in het zetten van stappen. Coaching is vooral actiegericht. Bij therapie ligt de focus meer op trauma’s, psychische klachten, emotionele disbalansen en verslavingen. Het gaat dan vooral om verwerkingsprocessen, heling en transformatie. Mijn werkwijze is een combinatie van coaching en therapie.
 • Wat is transformatie?
  Transformatie is het omzetten van disbalansen naar kracht. Door het verwerken van trauma’s en disbalansen wordt juist kracht gehaald uit emotioneel beladen gebeurtenissen. Waar deze gebeurtenissen eerst zorgde voor disbalansen, ziektes en beperkingen, geven deze gebeurtenissen dankzij het verwerken juist mogelijkheden en kracht. Een gebeurtenis die eerst beladen was, wordt dan een bron van hulp en mogelijkheden. Door verwerking transformeren emoties in kracht.
 • Wat is het verschil tussen verwerken en een plekje geven?
  Verwerken is iets anders dan een plekje geven. Bij verwerking gaan wij juist met een gebeurtenis aan de slag. Bij een plekje geven slaan wij de gebeurtenis op. Dankzij verwerking komen gebeurtenissen aan het licht en gaan uit ons systeem. Door een gebeurtenis een plekje te geven, blijft het verborgen in ons systeem en houden wij er steeds last van. Verwerken is de gebeurtenis toelaten en naar boven laten komen, de emoties die ermee te maken hebben uiten, ontdekken wat wij uit gebeurtenissen kunnen leren en wat onze lessen erbij zijn, inzien welke kracht een gebeurtenis ons uiteindelijk geeft, vergeven van onszelf, de mogelijke dader en de gebeurtenis zelf en dan uiteindelijk loslaten. Verwerken geeft ons uiteindelijk lucht, ruimte en kracht, een plekje geven houdt ons klein en uit balans.
 • Wat is een ziel?
  De ziel is een energievonk die verbonden is met het kosmisch geheel van bewustwording, kennis, kracht en liefde. Het is een onderdeel van de kosmische, allesomvattende, onvoorwaardelijke bron van Liefde. Je zou het een onderdeel kunnen noemen van het ‘Goddelijk Licht, de Bron’. De ziel huist in een lichaam van een mens en bevat onze passie, bezieling, kracht en kwaliteiten. De ziel geeft de helende werking aan een mens. De ziel komt in een lichaam vanaf het moment van conceptie en verlaat het lichaam als de mens overlijdt. De ziel incarneert en ontwikkelt zich tijdens elk leven van een mens.
 • Wat bedoel ik met Goddelijk?
  In deze context betekent Goddelijk de allesomvattende bron van onvoorwaardelijke liefde, licht, wijsheid en kracht. Goddelijk heeft hier niets te maken met een geloof of een religie, maar met de Bron waar al het leven uit voortkomt.
 • Wat is ons Hogere Zelf?
  Ons Hogere Zelf is het deel van ons energieveld dat niet in ons lichaam zit, maar verbinding met ons maakt vanuit de kosmos, via de ziel. Je zou het kunnen zien als een onderdeel van de allesomvattende bron van liefde, kennis en kracht, die voor het grootste deel buiten ons lichaam huist en een lijntje heeft met de ziel in ons zit.
 • Wat is magnetiseren?
  Magnetiseren is het d.m.v. onze handen gebruik maken van de levensenergie (ook wel Chi of Qi genoemd) die in ons zit. Door deze levensenergie door onze handen te laten stromen richting onszelf en de ander, worden blokkades in energie opgeheven en gaat de stroom uitbundiger stromen.
 • Wat is een reading?
  Bij een reading ‘lezen’ wij als het ware de energie die in en om iemand zit. Bij een reading wordt verbinding gemaakt met de Hogere Zelf, Gidsen, Engelen, Meesters en andere bronnen uit de kosmos, waardoor boodschappen en inzichten gekregen worden en kunnen worden doorgeven.
 • Wat is een healing?
  Bij een healing wordt gebruik gemaakt van de kosmische energieën om helingsprocessen op gang te brengen. Uiteindelijk wordt er ook een reading gedaan, maar bij healing ligt de focus vooral op verwerken en transformeren.
 • Wat is chanellen?
  Om een reading of een healing te kunnen doen, moet er verbinding gemaakt worden met de kosmische energieën en hulpbronnen. Ik maak dan a.h.w. via mijn chakra's en mijn hart verbinding. Ik stel mij af op die hulpbronnen. Daardoor ontstaat er een kanaal, een channel.
 • Wat betekent hooggevoelig?
  Mensen met een hooggevoeligheid of fijngevoeligheid, voelen veel meer dan mensen zonder die hooggevoeligheid. Zij voelen wat anderen voelen, voelen wat er in de natuur speelt en voelen wat er in de lucht hangt. Zij pakken de kleinste signalen op. Hebben vaak een sterk ontwikkeld intuïtief vermogen en zijn helder ziend, voelend, horend, wetend en/of ruikend. Kinderen met deze hooggevoeligheid worden ook wel nieuwetijdskinderen, sterkinderen of Indigokinderen genoemd. Van nature heeft elk mens een fijngevoeligheid in zich.
 • Wat is het innerlijk kind?
  Alle gebeurtenissen die wij in onze eerste 18 levensjaren meemaken die emotionele lading geven en niet verwerkt zijn, laten een herinnering achter die verbonden is aan de leeftijd die wij toen hadden. Als je als kind iets hebt meegemaakt op bijvoorbeeld je 10de levensjaar dat niet is verwerkt, dan laat dat een innerlijk kind achter van 10 jaar. Dat innerlijk kind zal ervoor zorgen dat, zolang er geen verwerking heeft plaatsgevonden, wij als volwassene reageren als dat kind van 10. Al de innerlijke kinderen in ons zorgen er uiteindelijk voor dat wij als volwassene alsnog de gebeurtenissen gaan verwerken en er kracht uit halen.
 • Wat zijn schaduwkanten?
  Schaduwkanten zijn kanten van ons gedrag, onze gewoontes en onze handelingen waar wij ons niet bewust van zijn, of die wij niet willen/kunnen toegeven. Facetten van ons lichaam kunnen ook in de schaduw staan, als wij ons lichaam of delen ervan afwijzen en er niet van kunnen houden (een dikke buik bijvoorbeeld). Ook kwaliteiten van ons kunnen in de schaduw staan als wij deze niet meer durven gebruiken of ons er niet meer bewust van zijn dat wij ze hebben. Al onze schaduwkanten houden ons klein en laten ons handelen van incompleetheid en disbalansen. Werken aan schaduwkanten geeft een boost aan onze ontwikkeling en maken ons weer compleet. Schaduwkanten worden ook wel blinde vlekken genoemd.
 • Wat zijn de kosten bij annuleren?
  Natuurlijk kan het zijn dat jij jouw afspraak wilt afzeggen of verschuiven. Voor het afzeggen hanteer ik de volgende regel: Tot 48 uur voor de datum breng ik geen kosten in rekening. Tussen 48 en 24 uur voor de datum breng ik 50% in rekening. Als je minder dan 24 uur of op de dag zelf afzegt, dan breng ik 75% in rekening. Als je zonder bericht niet komt op een afspraak, dan breng ik het volledige bedrag in rekening.
 • Wordt mijn werk vergoed?
  Sinds 1 januari 2013 ben ik niet meer aangesloten bij een beroepsvereniging, waardoor mijn consulten niet meer vergoed worden. Ik heb deze beslissing genomen door de steeds hoger wordende kosten van het lidmaatschap, de steeds lager wordende vergoedingen die de zorgverzekeraars betalen en de steeds strenger wordende eisen die aan holistische/alternatieve behandelingen gesteld worden.
 • Welke opleidingen heb ik gevolgd?
  Na het uitbreken van mijn Burnout heb een groot aantal holistische therapieën, coachings en opleidingen gevolgd: een medische basiskennis, een opleiding tot NLP coach practitioner en master (Neuro Linguïstisch Programmeren) en een opleiding tot NEI therapeut (Neuro Emotionele Integratie). ​
 • Wat is mijn ervaring?
  Vanaf het jaar 2000 heb ik praktijken gehad in Amsterdam, Breda en Zeeland. Inmiddels heb ik 100-den workshops zelfontwikkeling en een groot aantal lezingen gegeven en 1000-den mensen ondersteunt in hun proces van zelfontwikkeling, heling en transformatie.
bottom of page