top of page
Holistische-visie-en-hulp-bij-autisme-Rob-Derksen.jpg

Holistische visie op ontstaan & hulp bij
Autisme

logo-Rob-Derksen-holistisch-therapeut-coach.png

Rob Derksen ziet psychische klachten niet als ziektes, maar als signalen van onverwerkte emoties en angsten. Een psychische klacht geeft een boodschap af die helder maakt wat in het gedrag, gevoel en levenswijze uit balans is en om aandacht vraagt. De verbinding met de ziel is essentieel om klachten te helen en te overwinnen. Deze holistische benadering vormt de basis van zijn werkwijze.

logo-Rob-Derksen-holistisch-therapeut-coach.png

Mijn visie op het ontstaan en de aanpak van Autisme

"In mijn ogen is niemand in de basis ‘ziek’, een ziel is niet ziek. Iedereen heeft in principe alle vermogens in zich om disbalansen te overwinnen en ziektes te helen. Daarvoor is het nodig om anders naar een klacht te kijken en aan de slag te gaan met verwerking van emoties en beladen gebeurtenissen. De ziel stimuleert het zelfhelend vermogen van zowel het lichaam als de geest".

Mijn visie op het ontstaan

Autisme is voor wat mij betreft: niet in ons lichaam zijn, niet geaard zijn, niet in het hier en nu zijn, vanaf de zijlijn meedoen aan het leven, teruggetrokken in een ‘eigen bol of wereld’, of/en leven vanaf een wolk.

Enerzijds kan autisme ontstaan als de ziel niet volledig geïncarneerd is in het lichaam, waardoor een deel van het bewustzijn er niet is. Anderzijds kan het zijn dat autisme ontstaat door een ophoping van emoties, een (zwaar) traumatische ervaring, het niet veilig voelen, of het niet prettig voelen in een omgeving (school, of thuis bijvoorbeeld). De persoon vlucht dan als het ware naar haar of zijn wolk, om zich te onttrekken aan de gevoelens waar zij of hij last van heeft.

Een persoon met autisme zit vaak op, wat ik noem, haar of zijn wolk. Alsof zij of hij in een eigen wereld leeft, weg is van deze wereld, vanaf de zijlijn meedoet en dus niet met de voeten op de grond staat. Het lichaam van een persoon met autisme is er wel, maar de persoon zelf niet. Alsof het energieveld van de persoon zich terugtrekt naar een omgeving waar het zich wel prettig voelt. Ik ben geneigd om te zeggen dat autisme vooral voorkomt bij hooggevoelige mensen die een helder intuïtief vermogen hebben, maar dit niet kunnen of durven gebruiken.

 

Mensen met autisme hebben vaak een vermogen helder te denken, te zien, te horen, te weten, te ruiken en/of te voelen. Soms kunnen die heldere vermogens een belastend effect hebben in het dagelijks leven. Het is niet altijd even makkelijk om veel meer waar te nemen en te voelen dan een doorsnee iemand. Het valt mij op dat mensen met (een vorm van) autisme zeer gevoelig zijn voor de omstandigheden in hun omgeving en haarfijn aanvoelen wat er in hun omgeving plaatsvindt. Het zijn mensen die emoties van anderen voelen, soms zelfs overnemen en sensitief zijn voor wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Het zijn mensen die vaak een angst voelen dat er van alles mis kan gaan in hun omgeving.

 

Mijn aanpak als holistisch therapeut

 

Om autisme aan te pakken zal er gewerkt moeten worden aan het innerlijke gevoel van veiligheid en het veilig voelen om op deze aarde te zijn. Daarnaast zullen zij moeten leren accepteren en erkennen dat zij hooggevoelige vermogens hebben.

 

De persoon zal moeten leren accepteren dat het ‘anders’ is, op een niet doorsnee manier naar de wereld kijkt en dat het een fijngevoeligheid heeft met specifieke kwaliteiten die zij nodig hebben voor de missie waarmee zij hier op aarde zijn.

 

Het zal moeten leren om te gaan met gevoelens en emoties van de buitenwereld. Daarnaast zal er gewerkt moeten worden aan de verwerking van opgelopen emoties en aan het transformeren van angsten, waardoor de persoon minder snel uit haar of zijn lijf zal gaan of op een wolk zal gaan zitten.

 

Zij of hij zal in het dagelijks leven ruimte moeten maken voor spiritualiteit en de dingen gaan doen waarmee hun intuïtieve vermogens gevoed worden. Hun leven zal het meest op de rit komen als zij leren leven vanuit hun hart en met hun bezieling. Het denken houdt hen te veel in hun eigen wereld, het voelen en het volgen van hun hart, zal hen juist in bloei zetten.

Mijn boek 'De Overwinning'

 

Een spiritueel boek van eigen hand vol handvatten om aan jezelf te werken. Dit boek gaat je zeker ondersteunen in jouw proces van zelfontwikkeling, bewustwording, heling en transformatie.

Boek-Rob-Derksen-De-Overwinning.jpg
bottom of page