top of page
Holistische-visie-en-hulp-bij-Narcisme-Rob-Derksen.jpg

Holistische visie op ontstaan & hulp bij
Narcisme

logo-Rob-Derksen-holistisch-therapeut-coach.png

Rob Derksen ziet psychische klachten niet als ziektes, maar als signalen van onverwerkte emoties en angsten. Een psychische klacht geeft een boodschap af die helder maakt wat in het gedrag, gevoel en levenswijze uit balans is en om aandacht vraagt. De verbinding met de ziel is essentieel om klachten te helen en te overwinnen. Deze holistische benadering vormt de basis van zijn werkwijze.

logo-Rob-Derksen-holistisch-therapeut-coach.png

Mijn visie op het ontstaan en de aanpak van Narcisme

"In mijn ogen is niemand in de basis ‘ziek’, een ziel is niet ziek. Iedereen heeft in principe alle vermogens in zich om disbalansen te overwinnen en ziektes te helen. Daarvoor is het nodig om anders naar een klacht te kijken en aan de slag te gaan met verwerking van emoties en beladen gebeurtenissen. De ziel stimuleert het zelfhelend vermogen van zowel het lichaam als de geest".

Mijn visie op het ontstaan

Narcisme is een gedrag met een grote dosis arrogantie, zelfingenomenheid, neerbuigendheid en weinig respect naar anderen toe, egoïsme, betweterigheid, defensieve en ontkennende reacties op kritiek en soms agressie.

 

Deze mensen hebben een groot ego met een hoge mate van dominantie en ze handelen vaak manipulatief. Ze lijken zich niet schuldig te voelen in hun kwetsen van anderen. Vaak hebben zij te maken met een grote jaloezie.

 

Hoe tegenstrijdig dit misschien lijkt, maar mensen met dit gedrag hebben een laag zelfbeeld, een klein zelfvertrouwen, ervaren een gebrek aan liefde en voelen zich vaak minder dan de mensen in hun omgeving. Om die gevoelens te compenseren creëren zij onbewust dit gedrag, waardoor zij zichzelf belangrijker en groter maken. Zolang zij zichzelf van binnen klein en onzeker voelen, kan het hen helpen zich beter te voelen door zich boven anderen te stellen.

 

Net als borderline gedrag kan dit een enorm storend en kwetsend gedrag zijn voor anderen. Soms is het bijna onmogelijk om mee om te gaan. Door hun houding kleineren zij vaak anderen, zijn moeilijk te bereiken of aan te spreken op hun gedrag en zijn ze slecht of niet ontvankelijk voor kritiek. Door het bijna alleen maar aan zichzelf denken, houden zij geen rekening met wat hun gedrag met anderen doet. Vaak zullen er ruzies en conflicten zijn tussen hen en hun omgeving.

Mijn aanpak als holistisch therapeut

Er zal gewerkt moeten worden aan eigenwaarde en zelfvertrouwen, waardoor zij steeds minder de behoefte zullen hebben zich boven anderen te stellen.

 

Ook zullen deze mensen hun schaduwkanten onder ogen moeten leren zien, zodat zij zich bewust worden van hun gedrag en het effect daarvan op anderen.

 

Zij zullen moeten leren hun zelfbeeld op te vijzelen, zodat zij zich minder klein voelen van binnen en zich dus niet meer ‘kunstmatig’ groot hoeven te maken.

 

Emoties uit hun verleden moeten verwerkt worden.

Mijn boek 'De Overwinning'

 

Een spiritueel boek van eigen hand vol handvatten om aan jezelf te werken. Dit boek gaat je zeker ondersteunen in jouw proces van zelfontwikkeling, bewustwording, heling en transformatie.

Boek-Rob-Derksen-De-Overwinning.jpg
bottom of page