top of page

Ontmoet Rob Derksen

Holistisch therapeut & coach

Het is mijn passie om kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in verbinding te brengen met hun essentie, authentieke kracht en hartsenergie. Leven vanuit het hart zorgt voor een krachtiger persoon die dichterbij zichzelf staat en meer in verbinding staat met haar of zijn liefde en essentie.

Ik maak verbinding met het Hogere Zelf en de Ziel.

 

Ondernemers breng ik graag weer in contact met de bezieling vanuit de organisatie gezien. Ik maak a.h.w. contact met de ziel van de organisatie om zo inzichten te krijgen waar groeikansen liggen en hoe het ondernemen vanuit het hart bevorderd kan worden.

 

 

Deze passie en visie zijn voortgekomen uit de verwerking van mijn eigen beladen verleden en de aanpak van de psychische disbalansen, verslavingen en gedragsproblemen waar ik mee te kampen had.

logo-Rob-Derksen-holistisch-therapeut-coach.png
Rob Derksen Holistisch therapeut en coach.jpg
logo-Rob-Derksen-holistisch-therapeut-coach.png

Hoe het ging tot mijn 40ste?

Na het verlaten van mijn ouderlijk huis op mijn 20ste, ben ik gaan studeren aan de Hotelschool in Maastricht. Daarna begon mijn periode van werken binnen het bedrijfsleven.
Eerst 7 jaar in Parijs en Londen bij het Hilton Hotel, daarna een korte tijd in de mode en tot mijn 38ste gewerkt bij L’Oréal Frankrijk en Nederland op commercie en training.
 

Ik vertrok naar het buitenland, omdat ik opnieuw wilde beginnen, weg van de vertrouwde wereld aangezien ik niet meer verder wilde leven zoals ik toen leefde. Naar de buitenwereld toe was ik een vrolijk kind, net als dat in mijn werk een gelukkige en succesvolle man liet zien. Niets was minder waar, maar ik bleef doorgaan op hetzelfde pad. Totdat ik, (‘Godzijdank’, nu achteraf gezien) op mijn 40ste in een Burnout raakte. Ik voelde mij totaal opgebrand, gestrest, moe, leeg en niet meer vitaal. Alsof ik bijna letterlijk mijn ‘levensenergie’ veel te lang had gestoken in dingen waar ik geen energie/plezier meer van kreeg. Sterker nog, ik stortte emotioneel en fysiek helemaal in elkaar.

 

De bakken verdriet die er vastzaten, de angsten waar ik mij niet bewust van was, de psychische klachten die ik sinds jaren had, kwamen confronterend in beeld.

 

Het werd mij helder: ik moest iets aan mijzelf gaan doen, anders zou ik niet gelukkig en vitaal oud kunnen worden en zou ik mijn verslavingen en psychische klachten niet hebben overwonnen. Door de Burnout ontdekte ik dat ik mij eigenlijk nooit gelukkig had gevoeld en sinds mijn puberteit al een aantal verslavingen had opgebouwd. Ik volgde mijn hart niet in mijn leven, maar mijn hoofd, waardoor ik mij privé vaak eenzaam, onzeker en ellendig voelde. Kortom, het werd mij duidelijk dat ik zo niet verder wilde met het leven dat ik leidde en dat er een rigoureuze ommekeer moest komen.

 

De ommekeer en de omscholing die volgde

 

Ik ben toen zeer uiteenlopende holistische therapieën, coachings en opleidingen gaan volgen. Door het aangaan en verwerken (écht iets anders dan een plekje geven trouwens) van mijn eigen ‘emotionele kelders’ en het ont-dekken en weer gaan gebruiken van de kwaliteiten die in mijn ‘berging’ opgeslagen stonden, ontdekte ik pas dat mijn hart en Ziel lagen in het in beweging zetten van de mens richting vitaliteit, autonomie en geluk.

 

De opleidingen waarvoor ik heb gekozen: een medische basiskennis, een opleiding tot NLP coach practitioner en master (Neuro Linguïstisch Programmeren) en een opleiding tot NEI therapeut

(Neuro Emotionele Integratie).

 

Mijn ervaring

Vanaf het jaar 2000 heb ik praktijken gehad in Amsterdam, Breda en Zeeland. Sindsdien heb ik heb ik 100-den workshops zelfontwikkeling en meer dan 100 lezingen gegeven en 1000-den mensen ondersteunt in hun proces van zelfontwikkeling, heling en transformatie.

Juni 2010 was voor mij het moment om pas op de plaats te maken, omdat ik het gevoel had dat er ergens een onzuiverheid was ingeslopen. Dat klopte ook, aangezien ik nog een aantal essentiële schaduwkanten met mijzelf had uit te werken, die ik tegenkwam door de spiegels die mij werden voorgehouden door de externe wereld.
 

In dat jaar heb ik mijn 1ste boek geschreven; 'Bekijk ze eens als mensen'. Het schrijven ervan heeft mij enorm geholpen bij het afsluiten van een aantal thema’s uit het verleden. Het pad van heling en zelfontwikkeling vervolgde zich. Dit resulteerde in 2017 in mijn 2de boek: 'De Overwinning'.
 

Mijn kracht in het werk

 

Mijn eigen beladen verleden en de verwerking ervan vormen de basis van mijn werk. Ik praat uit eigen ervaring. Mijn eigen pad heeft bijgedragen aan mijn methodiek en visie.

 

Ik maak mensen bewust van hun kracht, passie en innerlijke vermogens en begeleid hen in het helings- en transformatieproces van vastzittende emoties, angsten en beperkende overtuigingen.

 

Dankzij mijn ‘heldere’ vermogens kan ik invoelen op wie iemand in haar of zijn wezen is, waar blokkades vandaan komen, hoe deze aan te pakken zijn, waar iemands groeikansen liggen en welke stappen er te nemen zijn in het dagelijks leven. Datzelfde geldt voor het invoelen op de kern van organisaties, bedrijven en teams.

In mijn aanpak richt ik mij op wie iemand van oorsprong is, waar haar of zijn kwaliteiten liggen en wat de passie is in iemand, maar ook op de belemmeringen, emoties en onzekerheden die iemand heeft. De coaching en therapieën zijn vanuit een alternatieve, holistische visie.

Ik heb ‘het cadeautje’ meegekregen dat ik helder kan zien, voelen, horen en weten, waardoor ik snel tot de kern kan komen met mensen en hen duidelijke handvatten kan geven. Hierdoor zijn de sessies ook geen praatsessie waarin je veel moet vertellen.

In alles wat ik doe breng ik een beweging op gang van het hoofd naar het hart (dus van denken naar voelen), met als doel: meer kracht, passie en balans en meer leven vanuit je hart.

Ik hoop dat ik je de handvatten en inzichten kan geven die je ondersteunen bij het proces van

‘Bewust-worden’ & ‘Ont-wikkelen’.

Ik wens je een vruchtbare weg toe.

Hartegroet, Rob

1 juli 2010 026.jpg

Video's

1 juli 2010 026.jpg

Podcast

1 juli 2010 026.jpg

Blogs

1 juli 2010 026.jpg

Boeken

bottom of page