top of page
Team meeting

Holistische coaching
voor ondernemers

logo-Rob-Derksen-holistisch-therapeut-coach.png

Een holistische benadering van een organisatie geeft magische resultaten. Het is alsof de ziel van de organisatie boodschappen en inzichten afgeeft. Ik verbind mij met de energie en de bezieling van het bedrijf of organisatie. Daardoor krijg je als ondernemer inzichten in blokkades die er spelen op de werkvloer, de mogelijkheden die nog open liggen, welke groeikansen er zijn en wat er verbeterd kan worden in omgang en communicatie.
Dit invoelen kun je een bedrijfsopstelling of reading noemen.

logo-Rob-Derksen-holistisch-therapeut-coach.png

Ondernemen vanuit passie en met het hart

Ik draag graag mijn steentje bij aan veranderingsprocessen binnen bedrijven en organisaties die ten goede komen aan de onderlinge communicatie en omgang. In mijn ogen geldt: hoe meer een bedrijf handelt vanuit het hart (gevoel) hoe vitaler en efficiënter de organisatie zal zijn en hoe beter de werksfeer zal worden. Hoe meer elk teamlid in haar of zijn kracht staat, hoe krachtiger de organisatie zal worden. Er zou meer prioriteit mogen komen voor het welzijn van elk individu, wat uiteindelijk een positief resultaat zal geven op alle aspecten van het bedrijf of de organisatie.

Waar ik aan kan bijdragen?

 • Het inzichtelijk maken van ieders persoonlijke kwaliteiten en groeimogelijkheden.

 • Het aan de oppervlakte brengen van conflicten in onderlinge omgang, werksfeer en communicatie en het aanreiken van suggesties hoe deze aan te pakken zijn. Daarvoor maak ik helder welke schaduwkanten er meespelen tussen medewerkers onderling, of tussen het management en hen, of binnen het managementteam zelf.

 • Het inzichtelijk maken waar klachten als Burnout, overmatige stress en oververmoeidheid vandaan komen en het coachen van medewerkers die ermee te kampen hebben in het overwinnen ervan.

 • Het coachen van medewerkers om hen meer vanuit hun kracht te laten handelen en zich minder belemmerd te voelen door eigen emotionele processen. Denk dan bijvoorbeeld aan het overwinnen van angsten en emotionele ballast die een beperkend effect hebben op het functioneren.

 • Het inzichtelijk maken van het effect dat de communicatie en de omgang van het management hebben op de medewerkers en de teams en waar er verbeteringen mogelijk zouden zijn. Daardoor zullen teams beter gaan presteren, stress zal afnemen, de werksfeer zal verbeteren en uiteindelijk dus ook het bedrijfsresultaat.

 • Ik kan verbinding maken met de bezieling die er van oorsprong in het bedrijf is geweest en met die van het huidige management en maak helder of deze op de werkvloer voelbaar en terug te vinden is. Ook wat er nodig is om dit te doen. Een bedrijf dat handelt vanuit een ware bezieling en teams die deze bezieling ook werkelijk voelen en snappen, zal in de markt veel beter ‘gevoeld’ en begrepen worden.

 • Door in de te voelen op het bedrijf als geheel kan ik inzichten geven in de mogelijke groeikansen, aandachtspunten, maar ook in de blokkades waar het ‘bedrijf’ tegenaan loopt.
   

Visie

Communicatie loopt als een rode draad door de coachings en workshops heen. Hoe meer de communicatie binnen een team en met zichzelf optimaal en in balans verloopt, hoe gezonder, vitaler, efficiënter de organisatie zal draaien. Ik richt mij op het welzijn van het individu, met als uiteindelijk doel het vitaler worden van de organisatie. Mijn filosofie is dat als een individu weer vitaal en autonoom wordt, zij of hij zijn eigen welzijn alsook dat van zijn omgeving (gezin, organisatie) stimuleert. De manier waarop iemand communiceert met zichzelf en de ander, wordt voor een groot deel bepaald door wat iemand in zijn jeugd als voorbeeld heeft gekregen en welk impact dat voorbeeld heeft gehad op de ontwikkeling van het kind, de puber en de jong volwassene. Onze kinder- en jeugdtijd zal altijd zijn invloed hebben op de wijze van communiceren in ons volwassen leven. Blinde vlekken en onverwerkte gebeurtenissen leveren spanning en stress op en het handelen vanuit Ego i.p.v. vanuit het hart. Hoe meer iemand zijn spiegels durft in te kijken, hoe meer zij of hij zich bewust zal worden van schaduwkanten, krachten en potenties. Maak disbalansen uit het verleden zichtbaar en de aandachtspunten binnen teamprocessen zullen aan het licht komen. Daarbij ga ik ervan uit dat, hoe krachtiger en vitaler het individu is, des te gemoedelijker, efficiënter, gezonder en dus vitaler er binnen de organisatie met elkaar zal worden omgegaan. Maar ook: hoe vitaler de organisatie omgaat met de medewerker, hoe beter de medewerker zich inzet en zich lekker zal voelen binnen de organisatie.
Het is een wisselwerking die leidt tot een win-winsituatie.

Wat vindt u van deze stellingen?

 • De manier waarop de top van een organisatie onderling en met zichzelf omgaan, is terug te vinden in de communicatie op de werkvloer.

 • Als uw medewerkers doen waar ze goed in zijn, voelen zij zich prettig en dat is terug te zien in een lager ziekteverzuim.

 • Hoe meer medewerkers zich vitaal voelen, des te gezonder uw onderneming is.

 • Iedereen spiegelt elkaars krachten en belemmeringen in de communicatie. Blinde vlekken leveren miscommunicatie en spanning op.

 • Als uw medewerkers inzicht hebben in hun eigen potentie en kracht, zijn zij zelfverzekerder en daardoor zelfstandiger in hun werk.

 • Een reorganisatie, spanningen op de werkvloer of hoge werkdruk kunnen stress met zich meebrengen en leiden tot ziekte.

 • Stress op het werk heeft bijna altijd invloed op iemands privéleven en andersom.

 • Stress thuis, familieconflicten, scheidingen of een onverwerkt trauma, heeft bijna altijd invloed op het werkgedrag.

 • Langdurige vermoeidheid en stress kunnen een Burn-out veroorzaken.

 

Burn-out en stress

Grenzen stellen, delegeren of een dagje vrij nemen zijn vaak oplossingen van korte duur.
 

Medewerkers die last hebben van een Burn-out bijvoorbeeld, zijn vaak maanden ervoor al over hun eigen grenzen gegaan.
Het ‘opbranden’ van een teamlid kan een behoorlijk impact hebben op de naaste collega’s.

In het belang van de continuering van uw organisatie

Waarschijnlijk heeft 10% van de werkende bevolking last van Burn-out verschijnselen of stress en kan daardoor langdurig ziek worden. Het is voor uw organisatie dan ook van essentieel belang om tijd en geld te reserveren voor de persoonlijke ontwikkeling & bewustwording en de vitalisering van uw medewerkers. Ruimte geven aan persoonlijke ontwikkeling, maakt een organisatie ook humaner. Ik wil u daar graag bij ondersteunen.

 

Ik bied coachingsprogramma’s, waarbij de focus ligt op zelfontwikkeling, bewustwording, communicatie en op het vitaliseren van het individu. Ik help haar/hem om vanuit een innerlijke kracht haar of zijn leven meer in balans te brengen. De coachingsprogramma’s omvatten, naast individuele coaching, meestal ook deelname aan (meerdaagse) workshops. Het programma wordt afhankelijk van de hulpvraag van de medewerker en rekening houdend met de wensen van uw organisatie samengesteld. Er is tevens een mogelijkheid voor medewerkers die zich liever niet bloot geven in aanwezigheid van collega’s, om deel te nemen aan open workshops.

 

Tevens kan ik invoelen op de energie binnen een team en blokkades aan het licht brengen, zodat deze aangepakt en getransformeerd kunnen worden. Dit zal helderheid geven en een soepelere communicatie opleveren.

 

Het specifieke uitgangspunt

 

Het meest niet alledaags in de aanpak is het uitgangspunt dat een persoon niet zijn gedrag ís, maar een gedrag heeft. Een persoon ís bijvoorbeeld niet depressief, maar voelt zich depressief. Blijkbaar zitten er allerlei dingen vast in die persoon, die maken dat zij of hij niet doet wat in haar of hem zit, waardoor er een depressief gevoel ontstaan. Bijna ‘logisch’ toch dat als je niet leeft vanuit je hart en je Ziel, dat je een leegte gaat ervaren of een rotgevoel van binnen zal krijgen?

De persoon ís niet zijn klacht, maar hééft een klacht. Ik ga ervan uit dat iemands gedrag voortkomt uit zijn verleden (jeugdperiode). Het helen van dit verleden brengt een proces van vitalisering op gang, waardoor het individu meer in zijn kracht komt, vitaler wordt en dichter bij haar of zijn passie (hartenergie) komt. Dit leidt tot een individu die meer in balans komt, gelukkiger wordt en een autonomer leven zal leiden.
 

Mijn focus is met name gericht op wie de persoon is in haar of zijn essentie (lees Zielskracht), wat de oorspronkelijke vermogens zijn en welke belemmeringen en emoties vastzitten.

 

De aangeboden diensten en producten beantwoorden tevens aan de steeds groter wordende behoefte aan bewustwording en persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden.

 

Ik lever graag maatwerk, omdat uw organisatie c.q. uw medewerker uniek is en dus een specifiek pakket aan diensten waardig is.

Tarieven voor bedrijven en organisaties

 

Als een organisatie of een bedrijf een consult of een coachingstraject van iemand voor haar rekening neemt, dan vraag ik tussen de € 95,- (voor kleine eenmanszaken) en € 135,- (voor grote bedrijven / organisaties) per uur zijn, ex B.T.W. Mocht aan meerdere personen of een team vanuit een organisatie een coaching worden geboden, dan overleg ik graag met de betreffende organisatie, of u een vergoeding/facturatie wilt of dat uw organisatie een donatie wilt doen.

 

bottom of page