top of page
Holistische-visie-en-hulp-bij-Borderline-Rob-Derksen.jpg

Holistische visie op ontstaan & hulp bij
Borderline

logo-Rob-Derksen-holistisch-therapeut-coach.png

Rob Derksen ziet psychische klachten niet als ziektes, maar als signalen van onverwerkte emoties en angsten. Een psychische klacht geeft een boodschap af die helder maakt wat in het gedrag, gevoel en levenswijze uit balans is en om aandacht vraagt. De verbinding met de ziel is essentieel om klachten te helen en te overwinnen. Deze holistische benadering vormt de basis van zijn werkwijze.

logo-Rob-Derksen-holistisch-therapeut-coach.png

Mijn visie op het ontstaan en de aanpak van Borderline

"In mijn ogen is niemand in de basis ‘ziek’, een ziel is niet ziek. Iedereen heeft in principe alle vermogens in zich om disbalansen te overwinnen en ziektes te helen. Daarvoor is het nodig om anders naar een klacht te kijken en aan de slag te gaan met verwerking van emoties en beladen gebeurtenissen. De ziel stimuleert het zelfhelend vermogen van zowel het lichaam als de geest".

Mijn visie op het ontstaan

Ook de ‘ziekte’ die door de psychiatrie Borderline wordt genoemd heeft voor mij te maken met gedrag. Ik noem Borderline liever grensoverschrijdend gedrag, zoals de naam ook al aangeeft.

 

Ze gaan over grenzen heen van zichzelf, maar ook van anderen, om zo begrip, aandacht, respect en erkenning te krijgen. Een persoon die Borderline ontwikkelt voelt zich niet gezien, niet gehoord of niet begrepen en heeft de overtuiging dat zij of hij onredelijk en oneerlijk wordt behandeld. Zij vinden dat zij gelijk hebben in hun stellingen en als deze niet worden gerespecteerd, dan kunnen zij heftig reageren. In hun basis voelen zij zich afgestoten en niet meer verbonden met hun omgeving. Zij hebben het gevoel dat zij de schuld krijgen bij conflicten.

 

Daardoor ontwikkelen zij een heftig gedrag vol boosheid, agressie, uitdagen, aantrekken en afstoten, uitlokken van reacties en confrontatie. Absoluut geen makkelijk gedrag om mee om te gaan, zowel voor de persoon zelf niet, als ook voor de omgeving niet, omdat het vaak een onvoorspelbaar gedrag betreft met veel ruzie, verwijten, destructie, verbaal en soms zelfs fysiek geweld. Iemand met Borderline kwetst zowel zichzelf, als de ander.

 

Voor mij is Borderline absoluut geen ziekte en wel degelijk aan te pakken of te voorkomen, mits er naar de persoon geluisterd gaat worden. Borderline is een gedragsprobleem dat ontstaat door een gemis aan verbinding, onbegrip en/of afwijzing en een gebrek aan meerdere basisbehoeftes.

Wat mij opvalt is dat mensen die Borderline ontwikkelen meestal slimme, krachtige mensen zijn, met een eigen visie, een eigen wijsheid en een eigen mening. Vaak hebben zij een vermogen om het groter geheel te zien. Zij zijn hun tijd vooruit, waardoor de kans groot is dat ze niet worden begrepen. Als hun mening of visie niet wordt gedeeld of ondersteund en mogelijk zelfs wordt afgewezen, dan begint het confronteren en het uitdagen. Zij proberen dan hun omgeving te overtuigen van hun gelijk. Zij gaan daarbij over grenzen. Hoe groter hun pijn op afwijzing en onbegrip, hoe extremer hun grensoverschrijdend gedrag kan worden. Met dit gedrag proberen zij natuurlijk hun basisbehoeftes bevredigd te krijgen. Behoeftes als respect, begrip, acceptatie, goedkeuring of erkenning.

Mijn aanpak als holistisch therapeut

De enorme hoeveelheid aan onverwerkte emoties zal aangepakt moeten worden, zodat de persoon minder belasting en stress voelt. Het durven gaan staan voor wie zij zijn en het aannemen van hun ‘grootsheid’ en eigen wijsheid, ongeacht of de ander hen bevestigt of goedkeurt is belangrijk.

 

Daarnaast is het weer in verbinding komen met moeder/ vader een belangrijk onderdeel van de therapie. Als dat door wat voor omstandigheid dan ook niet mogelijk is met moeder/vader zelf, dan zal de persoon wel weer in vrede moeten komen met het beeld in zichzelf van haar of zijn moeder/vader.

 

Schaduwwerk is essentieel om te doen, zodat zij hun gedrag onder ogen komen en zich er van bewust worden.

 

Daarna kan er gewerkt worden aan verandering van gedrag. Het zal nodig zijn dat zij alle gemiste basisbehoeftes aan zichzelf leren geven, zodat zij uit hun slachtofferrol kunnen komen.

Mijn boek 'De Overwinning'

 

Een spiritueel boek van eigen hand vol handvatten om aan jezelf te werken. Dit boek gaat je zeker ondersteunen in jouw proces van zelfontwikkeling, bewustwording, heling en transformatie.

Boek-Rob-Derksen-De-Overwinning.jpg
bottom of page