Rob Derksen

Bewustwording & Zelfontwikkeling

Autisme en aanverwante disbalansen als Asperger, ADD, ASS

Autisme is voor wat mij betreft: niet in ons lichaam zijn, niet geaard zijn, niet in het hier en nu zijn, vanaf de zijlijn meedoen aan het leven, teruggetrokken in een ‘eigen bol of wereld’, of/en leven vanaf een wolk.

Enerzijds kan autisme ontstaan als de ziel niet volledig geïncarneerd is in het lichaam, waardoor een deel van het bewustzijn er niet is. Anderzijds kan het zijn dat autisme ontstaat door een ophoping van emoties, een (zwaar) traumatische ervaring, het niet veilig voelen, of het niet prettig voelen in een omgeving (school, of thuis bijvoorbeeld). De persoon vlucht dan als het ware naar haar of zijn wolk, om zich te onttrekken aan de gevoelens waar zij of hij last van heeft.

Een persoon met autisme zit vaak op, wat ik noem, haar of zijn wolk. Alsof zij of hij in een eigen wereld leeft, weg is van deze wereld, vanaf de zijlijn meedoet en dus niet met de voeten op de grond staat. Het lichaam van een persoon met autisme is er wel, maar de persoon zelf niet. Alsof het energieveld van de persoon zich terugtrekt naar een omgeving waar het zich wel prettig voelt. Ik ben geneigd om te zeggen dat autisme vooral voorkomt bij hooggevoelige mensen die een helder intuïtief vermogen hebben, maar dit niet kunnen of durven gebruiken. Mensen met autisme hebben vaak een vermogen helder te denken, te zien, te horen, te weten, te ruiken en/of te voelen. Soms kunnen die heldere vermogens een belastend effect hebben in het dagelijks leven. Het is niet altijd even makkelijk om veel meer waar te nemen en te voelen dan een doorsnee iemand. Het valt mij op dat mensen met (een vorm van) autisme zeer gevoelig zijn voor de omstandigheden in hun omgeving en haarfijn aanvoelen wat er in hun omgeving plaatsvindt. Het zijn mensen die emoties van anderen voelen, soms zelfs overnemen en sensitief zijn voor wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Het zijn mensen die vaak een angst voelen dat er van alles mis kan gaan in hun omgeving.

De aanpak:

Om autisme aan te pakken zal er gewerkt moeten worden aan het innerlijke gevoel van veiligheid en het veilig voelen om op deze aarde te zijn. Daarnaast zullen zij moeten leren accepteren en erkennen dat zij hooggevoelige vermogens hebben. De persoon zal moeten leren accepteren dat het ‘anders’ is, op een niet doorsnee manier naar de wereld kijkt en dat het een fijngevoeligheid heeft met specifieke kwaliteiten die zij nodig hebben voor de missie waarmee zij hier op aarde zijn. Het zal moeten leren om te gaan met gevoelens en emoties van de buitenwereld. Daarnaast zal er gewerkt moeten worden aan de verwerking van opgelopen emoties en aan het transformeren van angsten, waardoor de persoon minder snel uit haar of zijn lijf zal gaan of op een wolk zal gaan zitten. Zij of hij zal in het dagelijks leven ruimte moeten maken voor spiritualiteit en de dingen gaan doen waarmee hun intuïtieve vermogens gevoed worden. Hun leven zal het meest op de rit komen als zij leren leven vanuit hun hart en met hun bezieling. Het denken houdt hen te veel in hun eigen wereld, het voelen en het volgen van hun hart, zal hen juist in bloei zetten.

Wil je meer weten over de aanpak en het helen van psychische klachten, dan is mijn boek ‘De Overwinning’ een absolute aanrader om te lezen.

De Overwinning is een werkboek voor persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en heling, gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Mensen zullen weer terug in hun kracht komen, bij hun missie en passie en weer gaan leven vanuit hun hart. Daardoor kunnen ‘ziektes’ overwonnen worden en zal het medicijngebruik drastisch verminderen.

Klik hier om meer te lezen over het boek ‘De Overwinning’

Mocht je meer over mij willen lezen, klik dan hier.

Opmerking bij het plaatsen van een reactie: Mocht je een reactie plaatsen, weet dan dat deze eerst door mij wordt gelezen en beoordeeld voordat hij op de website geplaatst wordt. Je kunt altijd aangeven in je reactie als je niet wilt dat deze openbaar/leesbaar wordt gemaakt op de website.