Rob Derksen

Bewustworden & Ontwikkelen

Kristal

Consulten

In het kort:

In een consult werken wij aan jouw persoonlijke thema’s die je ondersteunen bij je persoonlijke groei, bewustwording en heling.

Tijdens deze sessies mag ik als het ware even een kijkje nemen in jouw energieveld en word ik verbonden met jouw Hogere zelf en gidsen. Ook kan het zijn dat ik verbonden word met overleden personen die een boodschap voor je hebben die ten goede komen aan jouw persoonlijke proces en groei.

Ik maak contact met jouw ziel, waardoor de boodschappen die er voor je komen jou dichter bij je volledige potentie zullen brengen. Je gaat meer ontdekken wie jij in wezen bent en waar je vermogens liggen.

Als je een duidelijke hulpvraag hebt, dan zul je inzichten krijgen in je blokkades, angsten en emoties, maar ook in de te nemen stappen. Het geeft je meer zicht waar je in het dagelijks leven ‘tegenaan loopt’ en waarom. Een hulpvraag kan te maken hebben met jouw persoonlijke groei en bewustwording, maar ook met vragen over relaties, kinderen, werk, verslavingen en/of psychische disbalansen.
Als je geen hulpvraag hebt dan komen er meer algemene boodschappen voor je, waar je zeker wat aan gaat hebben op jouw pad van bewustwording en persoonlijke groei.

Daar waar mogelijk breng ik met mijn handen een beweging van energie tot stand (via magnetiseren) die een transformerende, helende werking hebben op (energetische)blokkades die in jou vastzitten.

Ik houd consulten in Aardenburg (Zeeuws Vlaanderen, Zeeland), Amsterdam, Breda, Eindhoven en Goes.

Mocht je een afspraak willen, dan het liefst bellen naar nummer: +31 6 1479 8170

Praktijkdagen Amsterdam worden gehouden bij:

Amsterdam South Health Centre
Woestduinstraat 1
1058 SX  Amsterdam

Praktijk Aardenburg:

Sassenstraat 13
4527 BP  Aardenburg

Praktijkdagen Breda worden gehouden bij:

Centrum Het Zuiderlicht
Kloosterlaan 138a
4811 EE  Breda

Praktijkdagen Eindhoven worden gehouden bij:

Yogastudio ‘Licht op Yoga’
Kruisstraat 53
5612 CD  Eindhoven

Praktijkdagen Goes worden gehouden bij:

Centrum ’t Westlicht
Singelstraat 7
4461 HZ  Goes

Praktijkdagen Goirle worden gehouden bij:

Vita Novalis
Muldersweg 29
5051 NM  Goirle

Achterliggende visie bij mijn aanpak:

De ervaringen opgedaan in de eerste 18 levensjaren bepalen voor een groot deel welk mens wij aan de wereld laten zien als wij het ouderlijk huis of de thuissituatie verlaten. Het uitgroeien naar volwassenheid gebeurt vanuit het voorbeeld dat een kind krijgt van de ouders of opvoeders, de school, de omgeving, de vriendenkring, de religie en ga maar door. Elk mens kan pas wezenlijk ‘anders’ handelen dan is voorgedaan, als men er zich op zijn minst bewust van is dát zij of hij hetzelfde doet. Opgelopen emoties, negatieve overtuigingen en belemmeringen die niet zijn verwerkt, kunnen enorme gedragsproblemen of psychische disbalansen veroorzaken. Ook dat een mens totaal niet meer leeft vanuit gevoel, maar haar of zijn leven leidt vanuit het hoofd (het Ego, zoals ik dat noem).

Vanuit mijn visie heeft iedereen alle ‘hulpmiddelen’ en vermogens in zich ‘meegekregen’ (ik bedoel dan op Zielsniveau), om een zo vitaal, autonoom en gelukkig mogelijk leven te leiden. Met andere woorden: vrijwel iedereen is in staat om dát leven te leiden waar zij of hij zelf het meeste plezier, geluk en vitaliteit uit weet te halen en het vermogen in zich heeft om te leven vanuit een innerlijke optimale kracht.

Als je die Innerlijke Kracht weet te vinden, dan leef je vanuit je hart. Leven vanuit je hart maakt je autonoom, vitaal en gelukkig.

Vanuit deze visie stel ik een behandelplan voor, waarin wij samen proberen te achterhalen waar zich belemmerende overtuigingen bevinden naar jezelf toe, maar ook naar de wereld om je heen. Deze overtuigingen zijn vaak terug te vinden in gedrag, disbalansen en levenshouding. Wat zijn bijvoorbeeld de oorzaken van een negatief zelfbeeld? Waarom lukt het je wel of niet om in je leven dat neer te zetten wat je graag zou willen? Waarom voel je je niet gelukkig in je leven of hoe vind je jouw passie weer terug? Het is belangrijk om te ontdekken welke emoties en angsten je nog belemmeren. Naast het ‘begrijpen’ van de inzichtelijke kanten, is het uiten van emoties een belangrijk onderdeel op de weg naar transformatie. Wij werken aan het op gang brengen van veranderingsprocessen in je gedrag naar zowel jezelf als naar anderen toe. De coaching is gericht op het durven en kunnen leven vanuit je hart. Dit betekent dat je open moet staan om terug te blikken op je jeugd, je kindertijd en adolescententijd. Daar is namelijk de basis gelegd voor jouw bestaan, voor de levensvorm en invulling die je nu geeft aan je dagelijks leven.

Op Zielsniveau (dus nog voor je geboorte zou je kunnen zeggen), ben je namelijk volledig krachtig en was je al een ‘licht’ dat in staat was om te stralen. Door terug te blikken en zelfs de gebeurtenissen ‘aan te gaan’ en te verwerken (in plaats van ze een plek te geven), komen emoties vrij, die zich uiteindelijk zullen transformeren in ‘lichtheid’ en kracht. In een vorm van ‘volwassenheid’. Dat resulteert weer in autonomiteit, geluk en vitaliteit.

Ik ga er vanuit dat veel psychische klachten en gedragsproblemen voortkomen uit een beladen, nog onverwerkt verleden (jeugdperiode). Het helen van dit verleden brengt een vitaliseringsproces op gang, waardoor je meer in je kracht komt, vitaler wordt en dichter bij je passie, je hart komt. Dit leidt ertoe dat je meer in balans zult zijn met jezelf , je gelukkiger zal voelen en een autonomer leven zult leiden.

Een vitaler individu, een gelukkiger gezin en een mens die meer in balans is, dat is mijn streven in de coachingsessies.

Opzet van een coachingstraject:

In het eerste gesprek zetten we samen wat wij noemen, de ‘kaders’ neer. Dat wil zeggen, wij maken de volgende thema’s helder: waar wil je aan werken (je hulpvraag), wat is je doel (wat wil je bereiken), waar loop je tegenaan, wat kan ik voor je betekenen en hoe stel ik voor dat aan te pakken? En ook, wat ‘verwacht’ ik van jou in dit traject? Na dit eerste gesprek zullen wij een aantal coaching en therapie sessies met elkaar hebben, waarin telkens een thema zal worden aangepakt. Dit vanuit verschillende invalshoeken en vanuit verschillende disciplines uit de holistische vitaliteitscoaching. Mijn ervaring leert dat er, afhankelijk van de rugzak die je met je meedraagt, tussen de vijf en vijftien consulten nodig zijn voor het behalen van je doelstelling en het realiseren van je hulpvraag. Natuurlijk is dit niet voor iedereen zo te stellen. De gesprekken vinden eens per twee, drie of vier weken plaats. De sessies duren tussen de drie en vijf kwartier.

Naast deze individuele sessies zal ik je mogelijk adviseren deel te nemen aan (meerdaagse) workshops, want het werken in groepen versnelt het groeiproces en houdt het ook op gang. Velen vinden dit in eerste instantie doodeng, maar zijn erg opgelucht als ze de eerste workshops hebben meegemaakt.

Bij de begeleiding van jongeren en jong volwassenen streef ik er zoveel mogelijk naar om met meerdere gezinsleden in contact te staan en daar waar mogelijk sessies met elkaar aan te gaan. Dit zal de heling en verbetering in communicatie voor iedereen bevorderen.

Uitgangspunten in mijn benadering:

 • Er is meer dan alleen dit leven. Ik geloof dat wij al meerdere levens hebben geleefd, dus vanuit mijn visie incarneert een ziel meerdere malen en dat is wat ons onze bezieling en wijsheid geeft.
 • Elke mens heeft naast een hart een Ziel. Voor mij is een Ziel klachtenvrij en in balans. Elk mens heeft in de basis een gezonde, vitale kern die een gigantisch groot zelfhelend vermogen heeft.
 • Psychische en/of fysieke klachten kunnen ontstaan door opgeslagen pijn, onverwerkte gebeurtenissen of niet overwonnen angsten en zijn in veel voorbeelden te voorkomen of te helen.
 • Iedereen heeft alle ‘hulpbronnen’ in zich die nodig zijn om een zo vitaal en gelukkig mogelijk leven te leiden (natuurlijk alle uitzonderingen serieus genomen).
 • Het verwerken van emotioneel beladen gebeurtenissen en het loslaten van angsten kunnen een zelfhelend vermogen van de psyche en het lichaam op gang kan  brengen, waardoor ziektes geheel of gedeeltelijk verdwijnen of voorkomen worden.
 • Het ont-dekken en ont-wikkelen van eigen passie en innerlijke kracht, werkt preventief ten aanzien van vitaliteit en autonomie.

Wat zien wij om ons heen?

Op scholen en in gezinnen lijkt het of er steeds meer jongeren te maken hebben met gedragsproblemen als ADHD en Borderline (ik spreek liever van grensoverschrijdend gedrag), diverse vormen van autisme vertonen, of zich depressief voelen.
Steeds meer jongeren hebben moeite zich thuis te voelen in het huidige schoolsysteem. Veel jongeren lijken zich zo ‘anders’ te voelen, dat zij zichzelf moeilijk kunnen neerzetten in de huidige samenleving. Overmatig gebruik van genotmiddelen of zelfs verslavingen lijken toe te nemen. Vooral alcohol, drugs, internet en seks zijn thema’s waarop veel jongeren en (jong)volwassenen uit balans zijn. Veel mensen voelen zich uitgeput en gestrest en leven minder gezond en gelukkig.

Kortom: wij zien in de gehele maatschappij terug dat wij steeds meer moeite hebben een gelukkig en vitaal leven te leiden. Iets dat geldt voor zowel jongeren, als voor (jong)volwassenen.

De reguliere gezondheidszorg en jongereninstellingen zien veel problemen als ‘ziektes’ of leggen deze problemen bij de jongeren c.q. ouders zelf neer, terwijl veel omgevingsfactoren juist vaak de aanleiding zijn van de disbalansen.

Hoe kijk ik hier tegenaan?

In mijn ogen ontstaan deze typisch ‘nieuwetijds gedragsproblematieken’ doordat veel jongeren van vandaag zich onbegrepen voelen en het idee hebben niet gezien te worden. Zij hebben het idee dat zij moeten passen in een keurslijf waarin zij zich niet meer thuis c.q. veilig voelen. Steeds meer jongeren hebben een dusdanig sterk ontwikkeld intuïtief vermogen (ze zien anders, ze voelen anders, ze kijken anders tegen problemen aan), dat zij zich niet meer kunnen vinden in de huidige manier van scholing of de aanpak van ouders c.q. opvoeders en maatschappelijke instellingen.

De gevoeligheid van de jeugd is aanzienlijk veranderd de afgelopen decennia. Veel jongeren die zich niet begrepen of gezien voelen trekken zich terug in hun eigen wereldje (autisme), zetten zich af tegen autoriteit, worden beheerst door angsten of hebben een zeer laag zelfbeeld. Dit kan resulteren in grensoverschrijdend gedrag, moedeloosheid of depressie, of bijvoorbeeld het ontwikkelen van hyperactief gedrag (ADHD) of andere psychische disbalansen. Ze verliezen daardoor de aansluiting met de maatschappij en komen terecht in een neerwaartse spiraal. De opvoeders, de gezondheidszorg en het onderwijs spelen hier in mijn ogen onvoldoende op in, waardoor deze jongeren geen adequate behandeling krijgen. Steeds vaker zien wij dan ook dat jongeren de weg kwijt raken, stoppen met school, verslavingen ontwikkelen of een vorm van boosheid/agressie in zich hebben en aan de medicatie worden gezet.

Onder veel volwassenen zien wij een stijging van psychische klachten en problemen, alsook een overmatig gebruik van middelen en verslavingen. Een onderwerp waar te weinig mensen voor zichzelf mee bezig zijn, laat staan zich ervan bewust zijn.

Door het steeds zwaarder worden in de huidige samenleving, lopen er meer en meer mensen rond met beladen emotionele rugzakken. Het verdriet, de angst en het gebrek aan vertrouwen neemt toe. Dat is terug te zien in het stijgend aantal mensen dat medicatie gebruikt.

Burned-out raken

Het ‘burned out’ raken is bijna een logisch gevolg van het niet volgen van je hart en het verliezen van energie. Ik zie iemand met een Burn-out als een persoon die dingen in haar of zijn leven blijft doen die stress opleveren, of waar zij/hij geen energie en plezier meer uit haalt. Het geven van energie wordt groter dan het ontvangen ervan, waardoor beetje bij beetje de levensenergie op raakt. Zowel emotioneel, mentaal als fysiek brandt iemand dan langzaam op. Vaak gaat dit gepaard met vermoeidheid, futloosheid, depressieve gevoelens, stress, geïrriteerdheid en verschillende fysieke klachten. Mensen die zich opgebrand voelen, zijn zich meestal niet meer bewust van wat zij voelen, of vinden niet meer de rust om erbij stil te staan. Zij handelen veelal vanuit hun ratio. Ze kunnen een koppig, eigenwijs en perfectionistisch gedrag hebben ontwikkeld, tegen veel angsten aanlopen en moeite hebben met loslaten en veranderingen. Ze leggen hun lat vaak te lang te hoog en hun focus ligt niet op de dingen waar hun hart warm voor loopt, waar hun bezieling ligt.

ADHD en Autisme

Als een kind basisbehoeften en veiligheid mist en in het dagelijks leven niet kan ‘aarden’, kan hij zich als het ware terugtrekken in zijn wereld en zich losmaken van datgene waar hij geen aansluiting bij vindt. Kinderen met deze ‘gedragsproblemen’ hebben vaak een sterk intuïtief ontwikkeld vermogen. Zij nemen gevoelens en emoties van anderen gemakkelijk over, pakken veel signalen van de omgeving op en zijn gevoeliger voor straling van computers en dergelijke dan andere kinderen. Hoe ‘eenzamer’ zij zich voelen in hun omgeving, hoe meer zij uit balans zijn. Hoe meer zij emoties binnen houden of opkroppen, hoe drukker zij kunnen worden of hoe meer ze zich juist terugtrekken. Het kan zich uiten in snel boos worden, schreeuwen, met veel dingen tegelijk bezig zijn, verveling, slechte concentratie, leerproblemen, sociale problemen, eenzijdige interesses, angsten, moeite met het onderscheiden van fantasie en werkelijkheid.

Borderline

Iemand met een Borderline gedrag verlegt en overschrijdt in haar of zijn gedrag steeds de grenzen, zowel voor zichzelf als voor anderen. Altijd om gezien, gehoord of begrepen te worden. Ook al bereikt zij of hij vaak het tegenovergestelde van wat hij eigenlijk zou willen, iemand met een Borderline gedrag wil dat haar of zijn mening en autoriteit gezien en gerespecteerd wordt. En hoe meer zij of hij het gevoel heeft niet te krijgen waar hij behoefte aan heeft, hoe extremer de grenzen verlegd kunnen worden. Iemand met Borderline heeft vaak last van bindingsangst; dit kan zijn omdat hij in zijn jeugd te maken heeft gehad met verlies of afwijzing, of geen verbinding heeft gevoeld met moeder of vader. Door de enorme hoeveelheid emoties die ingehouden worden en niet verwerkt zijn, speelt het thema leven en dood vaak een grote rol. Een deel van de persoon wil leven en een deel wil dood, omdat het te pijnlijk is. Hierdoor kan een destructieve houding naar zichzelf en naar anderen ontstaan (verslavingen, afbreken van vriendschappen en het veroorzaken van conflicten en afwijzing). Mensen met Borderline zijn in hun gedrag vaak koppig, eigenwijs, intelligent, ruimdenkend en dominant en hebben vaak het vermogen om helder in te voelen, te horen, te zien en te weten. Zij hebben meestal brede interesses en zijn snel gepassioneerd.

De meeste ‘Borderliners’ die ik ken, zijn briljante mensen met vaak een open geest en vernieuwende ideeën, maar die ergens in hun jeugd de verbinding hebben gemist of verloren.

Belangrijk

Vaak gaan emotionele en psychische klachten gepaard met medische zorg en/of medicatie.

Ook al ben ik goed bekend met klachten als ADHD, Borderline, Psychoses, Autisme, Depressies e.d., ik ben geen arts, psychiater of psycholoog en qua medische kennis alleen in het bezit van een medische basiskennis. Geen uitgebreide scholing dus vanuit de medische wetenschap en de reguliere gezondheidszorg. Heb je klachten die van fysieke aard zijn of heb je acuut medische hulp nodig, dan zal ik je altijd adviseren om ook naar een arts te gaan voor een diagnose en mogelijke behandeling.

Ook al heb ik niets tegen het gebruik van (psychische) medicatie op zich, als ik op een moment in een coachingstraject zie en constateer dat een medicatie af te bouwen is, of zelfs niet meer noodzakelijk zou hoeven te zijn, dan maak ik dit zeker bespreekbaar. Ook al zal de reguliere, medische zorg het hier vaak niet mee eens zijn, of zelfs faliekant afkeuren. Het is dan ook een eigen keus van iedereen. Vaak is het helaas wel zo, dat de reguliere, medisch wetenschappelijk, methodieken niet echt samen gaan met een holistische, spirituele benadering (de zgn. de alternatieve zorg).

Als een kind nog onder de verzorging valt van de ouders/opvoeders, dan zal er, in geval van voorstel tot verandering in medicatie, natuurlijk altijd overleg zijn met de betrokken ouder(s)/opvoeder(s). Mocht er daadwerkelijk worden gekozen de medicatie te veranderen, dan bij voorkeur in overleg met een regulier geschoolde behandelaar.

Tarieven en vergoedingen voor particulieren:

Wij leven inmiddels in een tijd waarin ik niet meer kan bepalen wie er wel of niet de middelen heeft om een coaching te betalen. Het is duidelijk dat de huidige zorgverzekeraars steeds minder holistische therapieën vergoeden. Er zullen steeds meer mensen zijn die hun vitalisering zelf moeten bekostigen, als zij op een holistische manier aan zichzelf willen werken.
Aangezien ik het aan jezelf werken los wil zien van het wel of geen geld hebben, zijn mijn tarieven gebaseerd op de draagkracht van de cliënt.

In principe vraag ik € 75,- per consult. Voor degene die deze € 75,- niet kunnen opbrengen, is na overleg een lager tarief mogelijk.
Op deze manier kunnen veel meer mensen aan zichzelf werken en toch zelf uitmaken wat zij of hij kan en wil betalen voor de coachings.

Sinds 1 januari 2013 ben ik niet meer aangesloten bij een beroepsvereniging, waardoor mijn consulten niet meer vergoed worden. Dit door de steeds hoger wordende kosten van het lidmaatschap, de steeds lager wordende vergoedingen die door zorgverzekeraars worden betaald en de eisen die steeds meer worden gesteld.

Voor bedrijven en organisaties:

Als een organisatie of een bedrijf een consult of een coachingstraject van iemand voor haar rekening neemt, dan zal het factuurbedrag € 135,- per uur zijn, ex B.T.W. Mocht aan meerdere personen of een team vanuit een organisatie een coaching worden geboden, dan overleg ik graag met de betreffende organisatie, of u een vergoeding/facturatie wilt of dat uw organisatie een donatie wilt doen.

 

2 reacties

 1. Dag Rob,
  Ik voel mij geraakt door jouw goede analyse van de problemen die ontstaan bij het negeren of niet vervullen van de basisbehoeften van ons kind.
  Ik heb zelf 2 x een workshop gedaan bijj jou bij het ETF dit heeft de verbinding met mijn kind mogelijk gemaakt.
  Ik wil zeker verder met het helen van mijn gewonde kind.
  Jouw boek ben ik aan het lezen en eerdaags maak ik een afspraak met jou voor een coaching.
  Groet van Frida

  • Hoi Frida,
   dank je voor je reactie en blij dat jij je Innerlijk Kind hebt weten te bereiken.
   Ik wens je veel inzichten toe bij het lezen van het boek en zie je waarschijnlijk dan binnenkort.

   Hartehug,
   Rob

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.