Rob Derksen

Bewustwording & Zelfontwikkeling

Lezingen

Alle lezingen hebben als doel het vergroten van je bewustwording en het openen van nieuwe inzichten. Elk thema wordt zoveel mogelijk belicht vanuit een holistische visie en is gestoeld op praktijkervaringen vanuit de coaching en de workshops. Voor meer informatie over een lezing, klik op de titel.

Elke lezing duurt ongeveer 1,5 uur.

De volgende lezingen bied ik aan

De taal van gedrag

De invloed van het ouderlijk gezin

Ont-dek wie je bent onder je labels

De kracht en beperking van Schaduwkanten

Een andere aanpak van psychische klachten bij kinderen en jongeren

Voor leidinggevenden en (top)managers uit organisaties en bedrijfsleven of voor leden van een Raad van Bestuur:

De weg naar een humanere, vitalere communicatie.

Bijdrage voor alle lezingen:

Voor de meeste lezingen hanteer ik een “als het kan tarief” van € 15,- (tenzij anders aangegeven). Mocht dit een probleem zijn, dan mag een donatie naar vermogen gedaan worden.

Voor de bedrijfs- of organisatielezingen zal in overleg over een vergoeding worden gesproken.