Rob Derksen

Bewustwording & Zelfontwikkeling

Partners en relaties

Het belangrijkste voor mij is dat jullie weer vanuit jullie hart met elkaar omgaan en dat de liefdevolle energie weer rijkelijk gaat stromen. Ook dat er (weer) begrip gaat komen voor elkaar, dat jullie elkaar écht gaan horen en respecteren en dat jullie elkaars kwaliteiten weer kunnen zien. Dat conflicten voorkomen en opgelost worden, waardoor de sfeer binnen jullie woonsituatie en gezin zal verbeteren.

Wat ik jullie kan bieden?

-) Het inzichtelijk maken van de onderlinge dynamiek en waar mogelijke conflicten door zijn ontstaan en hoe deze aan te pakken of te voorkomen zijn.

-) Het helder maken welke schaduwkanten er spelen tussen jullie, waardoor de verbinding er mogelijk niet meer is die jullie zouden willen en waardoor er conflicten ontstaan in omgang en communicatie. Ik geef jullie de tools in handen om met deze schaduwkanten aan de slag te gaan.

-) Ik geef jullie mijn visie op de te nemen stappen ter verbetering van de omgang en wat er op gedragsniveau verandert zou kunnen (moeten) worden. Daar waar nodig kan ik jullie coachen bij deze veranderingsprocessen.

-) Ik maak helder waar jullie talenten liggen en welke er (nog) niet aan de oppervlakte komen.

-) Ik geef inzicht in de boodschap die er achter conflicten ligt en hoe deze aan te pakken en te integreren zijn.

-) Ik maak helder waar de behoeftes liggen van jullie en wat de oorzaak is van het mogelijk uit verbinding zijn.

-) Ik maak helder welke aspecten van jullie relatie om aandacht vragen.

-) Ik breng jullie zoveel mogelijk in contact met jullie gevoel, zodat er minder vanuit het hoofd gecommuniceerd zal worden en er meer begrip voor elkaars emoties en gevoelens zal komen.

Mocht je een afspraak willen maken, klik dan hier voor contact.

Opmerking bij het plaatsen van een reactie: Mocht je een reactie plaatsen, weet dan dat deze eerst door mij wordt gelezen en beoordeeld voordat hij op de website geplaatst wordt. Je kunt altijd aangeven in je reactie als je niet wilt dat deze openbaar/leesbaar wordt gemaakt op de website.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.