Rob Derksen

Bewustwording & Zelfontwikkeling

De invloed van het ouderlijk gezin

Elk mens maakt in de jeugdperiode van alles mee en is als kind ‘overgeleverd’ aan het voorbeeld dat wij krijgen van onze ouders/opvoeders, van de omgeving, vanuit de school en vanuit het eventuele geloof waarin wij opgroeien. Aangezien wij als kind óf alles nadoen wat ons is voorgedaan, óf juist het tegenovergestelde doen (ik kwam erachter dat ik zelfs mijn kast op dezelfde manier inruimde als dat mijn moeder mij heeft voorgedaan), de jeugdperiode is bepalend voor hoe wij ons als (jong)volwassene manifesteren, hoe wij over onszelf denken, hoe wij met onszelf en anderen omgaan en welke keuzes wij maken. De imprint die wij meekrijgen vormt de basis van al onze beslissingen en acties. Ook onze waarden en normen komen voort uit wat ons is voorgedaan en meegegeven in de eerste 21 jaren van ons leven.

Wij kunnen pas dingen anders gaan doen als wij ons bewust zijn van deze imprint. Bewustwording betekent o.a. terugkijken en weer in verbinding komen met onze jeugd, met onze ouders en opvoeders en het gezin waarin wij hebben geleefd. Iets wat makkelijk gaat als wij een onbezonnen jeugd hebben gehad, maar wat ook erg confronterend kan zijn als het niet allemaal even soepel liep. Toch is het nodig ons naar het verleden te richten en het ‘Innerlijk Kind’ op te pakken, om tot inzicht te komen en zo onze eigen, autonome wijze van leven te ontdekken.

Elk mens dat zelf vader of moeder wordt, zal erachter komen dat de manier waarop je ouders/opvoeders jou hebben opgevoed de basis vormt hoe jij het ouderschap invulling gaat geven. Misschien op dezelfde manier, of juist het tegenovergestelde. Toch vormt het voorbeeld de basis en is het voor de kinderen die je gaat opvoeden een groot voordeel dat jij je bewust wordt wat hun opvoeding met jou heeft gedaan.

In deze lezing zal ik je (weer) in contact brengen met het ouderlijk gezin en met het kind dat je toen was. Ik zal een verband leggen tussen de omstandigheden waarin iemand is opgegroeid en het ontstaan van bijvoorbeeld psychische disbalansen, gedragsproblemen en/of verslavingen. Ik zal je proberen bewust te maken dat jij mogelijk veel meer bent dan je nu aan de wereld laat zien en je handvatten geven hoe jij jezelf los kunt gaan zien van de imprint die in jou zit.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.