Rob Derksen

Bewustworden & Ontwikkelen

Ouders en opvoeders

(en ook iedereen die met opgroeiende kinderen en jongeren te maken heeft)

Binnen veel gezinnen bevinden zich jongeren en helaas ook steeds vaker kinderen die gelabeld zijn/worden met een psychische ‘ziekte’, of een gedrags- of verslavingsprobleem. Met nogal grote gevolgen voor de ontwikkeling van het kind/mens onder het label. Tel daarbij op het steeds groter wordend aantal kinderen en jongeren dat zich niet meer thuis voelt op school, of in deze maatschappij, dan liggen de komende jaren veel ‘ziektes’ op de loer bij jullie kinderen. Ik maak mij daar zelf grote zorgen om, omdat er te veel briljante zielen beneveld worden door medicatie. Zielen die waarschijnlijk, als zij vanuit een nieuwe tijds visie onderwijs en benadering hadden gekregen, mogelijk helemaal geen klachten hadden ontwikkeld. Een benadering van een kind of een jongere vanuit het hart, rekening houdend met kwaliteiten van de ziel, laat hen opgroeien met veel minder klachten en disbalansen en meer vanuit hun oorspronkelijke kracht, passie en autonomie.

Ouders blijf alert!

Een kind is niet ziek, ook al is het uit balans op psychisch, emotioneel, of spiritueel vlak, of als het een gedrag-‘stoornis’ heeft ontwikkeld. Het laat wel iets zien onder haar of zijn gedrag, met haar of zijn ‘toestand’ van de psyche, of met een verslaving. In mijn benadering zeggen psychiatrische ‘ziektes’ iets over wat er met het kind en haar of zijn ziel is gebeurd in de jeugd.

Het psychische aspect en het gedrag van een kind of een jongere komt uiteindelijk voort uit de ervaringen die het heeft opgedaan vanaf het moment van conceptie en geboorte, en later tijdens het opgroeien. Door allerlei ervaringen met moeder, vader en het gezin, maar ook met het onderwijs, de omgeving, de vrienden en met alles waarmee het in aanraking komt, groeit iemand wel of niet in balans op. Voor mij is een psychische klacht, een gedragsprobleem, of zelfs een verslaving geen ziekte. En zeker niet een ziekte die niet te helen of te voorkomen is.

Mijn holistische benadering van het kind maakt dat ik de klacht als een ‘gegeven’ zie, zodat ik mij kan blijven richten op het kind/de jongere eronder. Ik stel mij dan de vraag: wat heeft het kind meegemaakt tot nu toe, dat zij of hij deze ‘ziekte’ ontwikkeld, of dit gedrag is gaan vertonen, of deze verslaving heeft? Als een kind op wat voor manier dan ook, hetzij emotioneel, mentaal, fysiek, seksueel of spiritueel getraumatiseerd is geraakt, dan vertaalt zich dat in een disbalans. Emoties als angsten, verdriet en boosheid worden opgeslagen i.p.v. geuit en verwerkt, waardoor psychische klachten en dergelijke kunnen ontstaan.

Hoe eerder ouders en opvoeders durven kijken naar zichzelf en naar wat er mogelijk onder het gedrag of de psyche van het kind of de jongere schuil gaat, hoe eerder er een daling zal optreden van het aantal jongeren dat aan de medicatie zit/wordt gezet en hoe meer jongeren en kinderen zullen opgroeien in een wereld waarin zij zich thuis voelen en dus meer tot hun recht kunnen komen.

Zodra een kind in aanraking komt met de reguliere hulpverlening, zal er al snel gedacht worden aan medicatie. Misschien wel handig en effectief voor tijdelijk, maar absoluut niet aan te bevelen voor langere tijd. Niemand weet precies wat het effect is van deze chemische middelen op de ontwikkeling van het kind naar volwassen mens. De kracht van de ziel die in het kind zit wordt er sowieso door onderdrukt en afgeblokt. Niet wat ik zou willen met mijn kinderen. Het wordt in mijn ogen hoog tijd dat deze holistische benadering normaal gaat worden bij het begeleiden van jongeren en kinderen en er niet alleen maar regulier wordt gehandeld, dus (meestal) met medicatie.

In mijn benadering kijk ik naar de ‘Zielskwaliteit’ van het kind en probeer te ontdekken wat er is ‘gebeurd’ met het kind, waardoor zij of hij niet in haar kracht komt en klachten heeft ontwikkeld. Ik voel als het ware in op de ware kern van het kind en communiceer met het onderbewuste. Daardoor krijg ik inzichten, zie ik beelden, hoor ik woorden en voel de gevoelens en emoties van het kind, waardoor ik heel gericht kan werken aan bijvoorbeeld de verwerking van angsten en emoties die vastzitten.

Het kind of de jongeren zal zich snel begrepen voelen en merken aan zichzelf dat het rustiger wordt en dingen in een veel ruimer perspectief kan gaan zien. Conflicten die er spelen vanuit het kind, zal ik niet schuwen om boven tafel te leggen, dus ouders, het kan soms confronterend zijn voor jullie zelf ook. Maar als je wilt dat je/jullie kinderen meer in balans opgroeien en minder snel gelabeld raken, dan zal het bewust worden van jouw rol als ouder een enorme stimulans zijn tot heling, of zelfs voorkoming.

In mijn boek ‘Bekijk ze eens als mensen’ geef ik mijn visie op het voorkomen, ontstaan en helen van psychische klachten, disbalansen in gedrag en verslavingen. Mijn eigen jeugd loopt als een rode draad door alles wat ik schrijf, zeg en doe.

In het boek ‘De Overwinning’ geef ik mijn visie op een groot aantal psychische klachten, gedragsproblemen en verslavingen en reik een scala aan handvatten aan om met jezelf aan de slag te gaan.

Voor het maken van een afspraak klik hier
Voor tarieven en vergoedingen klik hier

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.