Rob Derksen

Bewustworden & Ontwikkelen

Organisaties en bedrijven

Visie

Communicatie loopt als een rode draad door de coachings en workshops heen. Hoe meer de communicatie binnen een team en met zichzelf optimaal en in balans verloopt, hoe gezonder, vitaler, efficiënter de organisatie zal draaien. Ik richt mij op het welzijn van het individu, met als uiteindelijk doel het vitaler worden van de organisatie. Mijn filosofie is dat als een individu weer vitaal en autonoom wordt, zij of hij zijn eigen welzijn alsook dat van zijn omgeving (gezin, organisatie) stimuleert. De manier waarop iemand communiceert met zichzelf en de ander, wordt voor een groot deel bepaald door wat iemand in zijn jeugd als voorbeeld heeft gekregen en welk impact dat voorbeeld heeft gehad op de ontwikkeling van het kind, de puber en de jong volwassene. Onze kinder- en jeugdtijd zal altijd zijn invloed hebben op de wijze van communiceren in ons volwassen leven. Blinde vlekken en onverwerkte gebeurtenissen leveren spanning en stress op en het handelen vanuit Ego i.p.v. vanuit het hart. Hoe meer iemand zijn spiegels durft in te kijken, hoe meer zij of hij zich bewust zal worden van schaduwkanten, krachten en potenties. Maak disbalansen uit het verleden zichtbaar en de aandachtspunten binnen teamprocessen zullen aan het licht komen. Daarbij ga ik ervan uit dat, hoe krachtiger en vitaler het individu is, des te gemoedelijker, efficiënter, gezonder en dus vitaler er binnen de organisatie met elkaar zal worden omgegaan. Maar ook: hoe vitaler de organisatie omgaat met de medewerker, hoe beter de medewerker zich inzet en zich lekker zal voelen binnen de organisatie.
Het is een wisselwerking die leidt tot een win-winsituatie.

Wat vindt u van deze stellingen?

  • De manier waarop de top van een organisatie onderling en met zichzelf omgaan, is terug te vinden in de communicatie op de werkvloer.
  • Als uw medewerkers doen waar ze goed in zijn, voelen zij zich prettig en dat is terug te zien in een lager ziekteverzuim.
  • Hoe meer medewerkers zich vitaal voelen, des te gezonder uw onderneming is.
  • Iedereen spiegelt elkaars krachten en belemmeringen in de communicatie. Blinde vlekken leveren miscommunicatie en spanning op.
  • Als uw medewerkers inzicht hebben in hun eigen potentie en kracht, zijn zij zelfverzekerder en daardoor zelfstandiger in hun werk.
  • Een reorganisatie, spanningen op de werkvloer of hoge werkdruk kunnen stress met zich meebrengen en leiden tot ziekte.
  • Stress op het werk heeft bijna altijd invloed op iemands privéleven en andersom.
  • Stress thuis, familieconflicten, scheidingen of een onverwerkt trauma, heeft bijna altijd invloed op het werkgedrag.
  • Langdurige vermoeidheid en stress kunnen een Burn-out veroorzaken.

Grenzen stellen, delegeren of een dagje vrij nemen zijn vaak oplossingen van korte duur.
Medewerkers die last hebben van een Burn-out bijvoorbeeld, zijn vaak maanden ervoor al over hun eigen grenzen gegaan.
Het ‘opbranden’ van een teamlid kan een behoorlijk impact hebben op de naaste collega’s.

In het belang van de continuering van uw organisatie

Waarschijnlijk heeft 10% van de werkende bevolking last van Burn-out verschijnselen of stress en kan daardoor langdurig ziek worden. Het is voor uw organisatie dan ook van essentieel belang om tijd en geld te reserveren voor de persoonlijke ontwikkeling & bewustwording en de vitalisering van uw medewerkers. Ruimte geven aan persoonlijke ontwikkeling, maakt een organisatie ook humaner. Ik wil u daar graag bij ondersteunen.

Ik bied coachingsprogramma’s, waarbij de focus ligt op zelfontwikkeling, bewustwording, communicatie en op het vitaliseren van het individu. Ik help haar/hem om vanuit een innerlijke kracht haar of zijn leven meer in balans te brengen. De coachingsprogramma’s omvatten, naast individuele coaching, meestal ook deelname aan (meerdaagse) workshops. Het programma wordt afhankelijk van de hulpvraag van de medewerker en rekening houdend met de wensen van uw organisatie samengesteld. Er is tevens een mogelijkheid voor medewerkers die zich liever niet bloot geven in aanwezigheid van collega’s, om deel te nemen aan open workshops.

Tevens kan ik invoelen op de energie binnen een team en blokkades aan het licht brengen, zodat deze aangepakt en getransformeerd kunnen worden. Dit zal helderheid geven en een soepelere communicatie opleveren.

Het specifieke uitgangspunt

Het meest niet alledaags in de aanpak is het uitgangspunt dat een persoon niet zijn gedrag ís, maar een gedrag heeft. Een persoon ís bijvoorbeeld niet depressief, maar voelt zich depressief. Blijkbaar zitten er allerlei dingen vast in die persoon, die maken dat zij of hij niet doet wat in haar of hem zit, waardoor er een depressief gevoel ontstaan. Bijna ‘logisch’ toch dat als je niet leeft vanuit je hart en je Ziel, dat je een leegte gaat ervaren of een rotgevoel van binnen zal krijgen?

De persoon ís niet zijn klacht, maar hééft een klacht. Ik ga ervan uit dat iemands gedrag voortkomt uit zijn verleden (jeugdperiode). Het helen van dit verleden brengt een proces van vitalisering op gang, waardoor het individu meer in zijn kracht komt, vitaler wordt en dichter bij haar of zijn passie (hartenergie) komt. Dit leidt tot een individu die meer in balans komt, gelukkiger wordt en een autonomer leven zal leiden.
Mijn focus is met name gericht op wie de persoon is in haar of zijn essentie (lees Zielskracht), wat de oorspronkelijke vermogens zijn en welke belemmeringen en emoties vastzitten.

De aangeboden diensten en producten beantwoorden tevens aan de steeds groter wordende behoefte aan bewustwording en persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden.

Ik lever graag maatwerk, omdat uw organisatie c.q. uw medewerker uniek is en dus een specifiek pakket aan diensten waardig is.

Tarieven voor bedrijven en organisaties

Als een organisatie of een bedrijf een consult of een coachingstraject van iemand voor haar rekening neemt, dan zal het factuurbedrag tussen de € 95,- (kleine eenmanszaak) en € 135,- (grote bedrijven / organisaties) per uur zijn, ex B.T.W. Mocht aan meerdere personen of een team vanuit een organisatie een coaching worden geboden, dan overleg ik graag met de betreffende organisatie, of u een vergoeding/facturatie wilt of dat uw organisatie een donatie wilt doen.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.