Rob Derksen

Bewustwording & Zelfontwikkeling

Help! Hoe kom ik onder die sticker uit?

| Geen reacties

Als je een alcohol of drugsprobleem hebt, ben je dan ziek?
Als je een overmatig libido hebt, ben je dan ziek?
Een overactief kind, is dat ziek?
Als je je depressief voelt, heb je dan een ziekte?
Iemand met veel angsten, zou een ziekte onder de leden hebben?
Het Burned-out raken zou samenhangen met een ziekte?

De sticker ZIEK leidt tot tunnelvisie

Veel gedragsissues, verslavingsproblemen en psychische disbalansen krijgen tegenwoordig de sticker: ziek! Wist je dat als een klacht als een ziekte kan worden gezien, er dan geld beschikbaar komt voor het ontwikkelen van medicijnen? Zouden er daardoor zoveel nieuwe labels aan ‘ziektes’ bijkomen? Klachten als ADHD, een psychose, Borderline, (manisch) depressiviteit, autisme of een verslaving worden in de reguliere zorg als een ziekte bestempeld. Door de diagnose ‘ziek’ ontstaat er een tunnelvisie waardoor duizenden ‘patiënten’ afhankelijk worden van medicatie en jarenlang met een klacht blijven lopen. Deze medicatie wordt in veel gevallen te lang en onnodig ingezet, waardoor het zelfhelend vermogen van de ‘patiënt’ zwaar wordt beperkt.

Onze reguliere zorg is gericht op de klacht en te weinig op de mens onder de sticker.

De mens met een klacht wordt ineens een ‘patiënt’. De behandeling is veelal gericht op de gevolgen van de klacht en niet op de oorzaak ervan. Veel te veel mensen lopen rond met een klacht waar wel degelijk iets mee gedaan kan worden. Al lang zijn er methodieken uit de holistische zorg (beter bekend als het alternatieve circuit) die een oplossing bieden voor veel klachten en gedragsproblemen. De reguliere zorg staat hier echter nog maar beperkt voor open. Waarschijnlijk omdat de farmaceutische industrie helemaal niet gebaat is bij een daling van het medicijngebruik, aangezien dat een aanzienlijke inkomstenderving zou betekenen. Zorgverzekeraars vergoeden steeds minder de behandelingen vanuit de holistische zorg. Mogelijk ook onder druk van de farmaceutische industrie? Hierdoor lopen veel mensen rond met klachten waar ze eigenlijk al lang van af hadden kunnen zijn of waar ze veel minder last van zouden kunnen hebben.

Als de holistische zorg meer geïntegreerd zou zijn in het zorgaanbod, dan zouden er veel minder mensen ‘ziek’ zijn en waarschijnlijk ook nog eens miljoenen bespaard  worden’.

Het zelfhelend vermogen van de Ziel

Het uitgangspunt van de holistische zorg is de oorspronkelijke Zielskracht die in elk mens zit. Deze autonome, krachtige kern is in zijn oorsprong klachtenvrij en heeft een gigantisch helend vermogen op zowel de psyche als het lichaam zelf. De vraag die gesteld moet worden: ‘Wat is er gebeurd in de jeugd waardoor de krachtige kern bedekt is geraakt of niet uit de verf komt en waardoor een verslaving, een depressie of een andere psychische klacht c.q. gedragsprobleem is ontstaan?

Elk mens maakt van alles mee in zijn jeugd. Leuke en spannende dingen, maar ook beladen en emotie veroorzakende gebeurtenissen. Elke gebeurtenis die niet is verwerkt, wordt opgeslagen in onze ‘kelder’. Een kwaliteit waar negatief op is gereageerd, komt in de ‘berging’ te staan. Onze kelders met onverwerkte emoties en onze berging met niet gebruikte kwaliteiten, beperken ons Zijn en laten ons handelen vanuit een kleinere Ik als dat wij van oorsprong zijn. Als je de ‘originele programmatuur’ weer hersteld door het verwerken van gebeurtenissen uit het verleden, zullen gedragsproblemen, verslavingen en psychische klachten verdwijnen of worden voorkomen , zonder dat daar bij voorbaat medicijnen aan te pas hoeven te komen. In onze oorsprong hebben wij alles in onszelf aanwezig om een gelukkig, vitaal en autonoom leven te leiden. Maar als die kern bedekt is geraakt onder weggestopte emoties, dan is het begrijpelijk dat een mens zich niet optimaal kan ontwikkelen en neerzetten. De oosterse visie op genezing gaat al lang van dit standpunt uit en bereikt wonderlijke resultaten. In onze westerse wereld wordt deze zienswijze veel te makkelijk als hocus pocus afgedaan of zelfs als gevaarlijk en misleidend bestempeld.

Een boek dat je in beweging zet

In het boek: ‘Bekijk ze eens als mensen’ geeft trainer, coach, therapeut Rob Derksen zijn visie op het ontstaan van psychische klachten, gedragsproblemen en disbalansen en komt met een verbazingwekkende kijk op de aanpak ervan. Zijn uitgangspunt is zijn eigen verleden en de holistische aanpak van ontstane eigen disbalansen en ‘problemen’. Zijn visie heeft hij kunnen ontwikkelen door de gebeurtenissen in zijn ouderlijk gezin en door de ervaring die hij de afgelopen 10 jaar heeft opgedaan met de begeleiding van veel jongeren en (jong)volwassenen.

Met het boek hoopt de auteur een bewustwording op gang te brengen, waardoor meer mensen zicht zullen krijgen op de ‘beweegredenen’ achter hun gedrag en een andere visie zullen ontwikkelen over hun probleem of situatie. Mensen moeten weer in contact komen met hun Innerlijke, gezonde kern. Hij ziet het als zijn missie om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten richting zelf-ontwikkeling en de communicatie binnen gezinnen, organisaties, bedrijven en instanties naar een hoger humaner niveau te laten evolueren.

www.bekijkzeeensalsmensen.nl

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.