Rob Derksen

Bewustwording & Zelfontwikkeling

10/10/2016
door Rob Derksen
Geen reacties

De Overwinning

…voor hulpverleners, jeugdwerkers, sociale instanties, onderwijzend personeel, artsen en psychiaters die behoefte hebben aan een alternatieve, nieuwe-tijdsvisie, die complementair is aan (maar soms haaks staat op) de visie en werkwijze… Lees verder