Rob Derksen

Bewustworden & Ontwikkelen

Welkom

De weg naar een vitaal en gelukkig leven

In mijn ogen heeft een mens alle kracht in zich om een zo gelukkig, vitaal en autonoom mogelijk leven te leiden.

De basis van ons levenspad is gelegd in onze jeugd. De omstandigheden en de omgeving waarin je opgroeit zijn fundamentele onderdelen in het proces naar volwassen worden. Het verwerken, loslaten en transformeren van je verleden geeft je kracht en vitaliteit. Het zal je stimuleren zelfstandig en met passie te leven. Het is dan wel nodig dat je naast de emotionele en mentale kanten van de gebeurtenissen, ook de spirituele kant onderzoekt: waarom heb ik ze meegemaakt en wat hebben de gebeurtenissen uit mijn verleden mij (uiteindelijk) opgeleverd en kunnen mij alsnog opleveren? Hoe kan ik kracht halen uit het verleden, ook al heeft dat soms ongelooflijk veel pijn, angst of welke ‘disbalansen’ dan ook opgeleverd?

Je zult merken dat ik een nogal nieuwe, soms confronterende visie heb op het ontstaan, het voorkomen en het helen van ‘ziektes’ die in de DSM-5 gehanteerd worden. Ik geloof erin dat het merendeel van de daarin genoemde psychische klachten/stoornissen, gedragsproblemen en verslavingen wel degelijk aan te pakken of te voorkomen zijn en niet altijd gemedicaliseerd hoeven te worden. De mens onder de klacht wordt niet meer gezien hierdoor, waardoor klachten zullen verergeren. Ontdekken wat er met iemand is gebeurd in haar of zijn jeugd, dus ‘daar waar onze wieg heeft gestaan’, en die gebeurtenissen leren helen i.p.v. een plekje geven, brengt ons weer terug naar ons hart en in verbinding met onze ziel. Deze zienswijze (en uitgangspunt in mijn coaching en benadering) wordt nog steeds gezien als zweverig en daardoor niet serieus genomen binnen de visie van de huidige reguliere zorg. Gelukkig kan ik zo stellig zijn in wat mijn visie uiteindelijk is geworden, door een eigen verleden met een zeer uit balans zijnde jeugd en familie. Door mijn eigen pad van bewustwording, ontwikkeling en heling de afgelopen jaren, heb ik het merendeel van mijn disbalansen, psychische klachten, verslavingen en ‘gedragsproblemen’ kunnen transformeren. Alles wat ik doe in mijn werk, komt voort uit eigen ervaringen. Zowel persoonlijke ervaringen, als de ervaringen die ik heb opgedaan tijdens alle workshops, lezingen en individuele sessies.

Met deze site hoop ik je handvatten en  ingangen te geven die je ondersteunen bij het proces van ‘Bewust-worden’ & ‘Ont-wikkelen’.

Ik wens je een vruchtbare weg toe.

p8160141

De foto’s op deze site

Alle foto’s die ik heb geplaatst zijn door mij zelf genomen vanuit hobby. Mocht jij zelf of iemand op een foto staan en daar moeite mee hebben, laat het dan gelijk weten a.j.b., dan zal ik hem uiteraard van de site afhalen. Ik hoop dat ik niemand in het harnas heb gejaagd met het gebruik van de foto’s, anders excuses bij voorbaat.